CVS ve Amniyosentez

Down Sendromu açısından risk altında olan gebelerde kesin tanı konulabilmesi için ilk düzey CVS (koryon villus örneklemesi) ve erken amniyosentez (11-14. haftalarda), ikinci düzey amniyosentez veya daha ileri haftalarda kordosentez gibi invazif prenatal tanı yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bu yöntemlerden CVS, yapılması için daha fazla deneyim gerektirmesi, işleme bağlı fetal kayıp oranının %1-1.5 olması ve ekstremite deformitelerinde öne sürülen artışlar, erken amniyosentez de yüksek fetal kayıp oranı ve fetuslarda bazı postural deformitelerin oluşabilmesi, kordosentezin ise yine daha fazla deneyim gerektirmesi ve fetal kayıp oranlarının yüksek olabilmesi nedenleriyle klasik amniyosentez (15- 20. haftalarda yapılan amniyosentez) halen en sık kullanılan invazif prenatal tanı yöntemi olma özelliğini sürdürmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve İzmir’in Doğal Doğum Merkezi EKADOM’un kurucusu Opr.Dr Hüseyin Ceyberi’ye danışmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Posted in Hamilelik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir